1800Flowers.com

Gardenia Bonsai
$49.99 - $72.99
Shipped in a Gift Box
Blooming Gardenia Basket
$29.99 - $59.99
Shipped in a Gift Box
Grand Gardenia™
$34.99 - $44.99
Shipped in a Gift Box
Gardenia Topiary
$59.99
Shipped in a Gift Box
Gardenia Floor Plant
$99.99
Shipped in a Gift Box